Dr Dorota Demkow-Stajno

Lekarz chorób wewnętrznych / specjalista chorób płuc
Brief info

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Aktualnie
pracuję w oddziale Chorób Płuc WSzS im NMP w Częstochowie.

W oddziale wykonuję m.in. badania endoskopowe (bronchofiberoskopia), USG płuc i opłucnej,
prowadzę także program leczenia biologicznego u chorych z ciężką astmą eozynofilową.

Stale poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach
medycznych.