Dr Katarzyna Zbrojkiewicz

Psychiatra
Brief info

Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu, specjalizację z zakresu psychiatrii uzyskałam w trakcie rezydentury w Oddziale Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Krakowie. Od 2007 roku pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego „Egomedica” w Częstochowie, a od 2017 roku również w oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie aktualnie na stanowisku starszego asystenta oraz pełnię funkcję zastępcy kierownika oddziału.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, stale aktualizuję swoją wiedzę na szkoleniach, konferencjach medycznych. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń psychicznych w przebiegu organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń psychotycznych.